Home2019-08-22T19:04:13+00:00

StadsTV Bergh

Op 26 juli 2013 is StadsTVBergh officieel opgericht. Deze stichting maakt regelmatig filmregistraties van mensen en gebeurtenissen in ‘s-Heerenberg, Stokkum en Lengel. Op het gebied van cultuur, welzijn, sport, evenementen, kunst, lokaal nieuws, werk en inkomen. De stichting wil hierdoor de verbondenheid en betrokkenheid tussen inwoners bevorderen in het bijzonder wordt gedacht aan inwoners die aan huis gebonden zijn, door ziekte, handicap en/of ouderdom.

Door de belastingdienst zijn we aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan deze instellingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Binnenkort te verwachten items

De volgende items zijn in de maak:

  • Mechteld ten Ham weekend
  • 50 jaar Berghlopers
  • Processie Azewijn
  • Rondje Bergh
  • Hip & His
  • … en nog veel meer

Rabobank Clubkas campagne 2019

Rabo Clubkas Campagne

Help StadsTV Bergh om samen doelen te bereiken.

StadsTV Bergh doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Graafschap.
Leden van Rabobank Graafschap kunnen van 5 t/m 19 september vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club.
Na 19 september wordt het beschikbaar gestelde geldbedrag gedeeld door het totaal aan uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een club heeft gekregen hoe hoger de bijdrage.
U steunt StadsTV Bergh toch ook?
Wij kunnen de bijdrage goed gebruiken voor de aanschaf van apparatuur voor het maken van mooie video’s. Het zou fantastisch zijn als u, uw vrienden en familie helpen bij het realiseren van dit doel door op ons te stemmen tijdens de Rabo Clubkas Campagne.
Dit kan alleen als u, naast rekeninghouder van de Rabobank, ook lid bent van deze bank
(peildatum 31-7-2019).
Meer informatie?  Kijk hiervoor op de website van de Rabobank Graafschap.
Help je club! Beslis mee van 5 t/m 19 september 2019 en help ook StadsTV Bergh bij het realiseren van de aanschaf van apparatuur.  Alvast bedankt voor uw steun!!

Met vriendelijke groet,
Namens alle vrijwilligers van StadsTV Bergh,
Robert Kraaijeveld, voorzitter.

Video’s