/4 mei overdenkingen

4 mei overdenkingen

2019-01-10T13:32:44+00:00In dit bijzondere item kijkt Edwin Zweers terug op de oorlogsjaren in ‘s-Heerenberg.

Het geeft een beeld van de standvastigheid van Pastoor Galama en kapelaan van Rooijen en laat zien hoe het de

Joodse inwoners verging. Bennie Heitkamp vertelt hoe de synagoge, na de oorlog bij Hotel Heitkamp aangetrokken, er toen ongeveer uitzag.

Op 4 mei 2015 was StadsTV Bergh bij de dodenherdenking in de Pancratius kerk in ‘s-Heerenberg, gevolgd door

de stille tocht die vooraf werd gegaan door harmonie Crescendo. Bij het monument “De Goede Herder” stond het Sint Antoniusgilde opgesteld. Na het signaal ‘Taptoe’ werd 2 minuten stilte gehouden.

Daarna werd een krans gelegd door locoburgemeester Gerritsen. Omstanders en leerlingen van de Galama- en Mariaschool plaatsten bloemen bij het monument.
Harmonie Crescendo besloot de herdenking met het Wilhelmus.

…….opdat we nooit vergeten……