/Carnavalskrant ‘de Waskuup’

Carnavalskrant ‘de Waskuup’

2019-02-19T12:03:11+00:00Wettie dat de eerste carnavalskrant bestond uut ’n vier paginagrote bi-jlage van ‘de Wegwiezer’?
Dat ‘de Waskuup’ in 1968 helemaol in ’t dialect wier uutgebrach?
Dat ‘de Waskuup’ uutgegreujd is tot ’n krant van 96 pagina’s?

Nog efkes wachte en hi-j lig weer op de mat…