/Naor de mark(t)

Naor de mark(t)

2019-01-10T13:37:43+00:00Ook lûi van buute zun ni-jsgierig naor ’t stadsplein van ‘s-Heerenbarg.
Zo fietste Alouis Geerling met zien vrouw op ’n mooie donderdag richting ‘se-Barrug zoas hi-j ’t nuump. Vanaf ’n benkske hebben ze zich de boel bekeke.

Dit verhaal is deur StadsTV Bargh in samewarking met de Heemkunde Kring Bargh, Warkgroep Dialect, opgenomme. Wi-j wolle ’t ollie niét ontholde.