/Processie Azem 200 jaor

Processie Azem 200 jaor

2020-09-27T11:35:59+00:00In 2019 tijdens de opnamen kreeg StadsTVBergh goed zich op hoe belangriek de Processie veur alle Azemers is. Frans Pruijs zei toen aover ‘t 200 jaorig bestaon van dit Kerkelijke feest: “Volgend jaor make wi-j d’r wat biezunders van en kieke d’r met z’n allen naor uut “.
Now wette wi-j allemaol dat de Kerk dich moest en daor baovenop kwam ‘t Coronavirus. An deze tragedie an zich könne wi-j as StadsTVBergh niks doen, wel hebbe wi-j veur jullie de Processie van 2019 opni-j gemonteerd.